AVG proclamer

Persoonsgegevens

Overeenkomstig met de ‘AVG’ Algemene Verordening Gegevensverwerking of de ‘GDPR’ General Data Protection Regulation, heb je recht tot inzage van jouw persoonsgegevens
U hebt ook het recht tot verbetering van jouw persoonsgegevens en recht tot verwijderen van jouw persoonsgegevens. De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service te kunnen verlenen. Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt, heeft dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan verstrekt worden.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens, tenzij dit door de wetgeving verplicht is. Voor meer info kan je terecht bij de voorzitter van Fotoclub IRIS, info@fotoclubiris.be

Tenslotte heb je het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.