Corona – Covid 19 update

Het corona gebeuren is nog niet volledig uit onze contreien. Dus doen we het nog even rustig aan. De club zou terug kunnen open gaan maar dit moet nog worden besproken in het bestuur.

Zodra er meer klaarheid is over deze zaak laten we onze leden iets weten.
En dan, indien dit toegestaan is, zullen we stilaan terug opstarten. Voor het groot verlof zullen geen grote dingen gedaan worden. Maar we gaan ons wel buigen over de kalender voor komend jaar, toch tot nieuwjaar alvast.

Ook hier zullen onze leden van geïnformeerd worden.
Tot hier de voorlopige tussenstand…

Het bestuur