Reservering Studio Iris

Studio reglement   /   Logboek Studio Iris

Lees het studio reglement !
Bij alle gebreken die vastgesteld zijn moet het boek ingevuld worden in de studio.
Alleen dan kunnen er herstellingen en of vernieuwingen gebeuren.

Met  vermelding de datum van de reservatie en je naam.